Arkitektur

Det som skiller oss fra andre er vårt aktive engasjement knyttet til  kompetanseheving, videreformidling og deling av kunnskap innen fagfeltet arkitektur. Våre konsulenter er blandt annet aktive i DnDs faggruppe for IT-arkitektur. Mange av våre konsulenter er TOGAF og ITIL-sertifisert.

Arkitekturprosessen handler bla om kartlegging av nåsituasjon, ønsket løsning og en analyse av gapet mellom disse. I dette arbeidet drar vi nytte av vår kunnskap om kjente rammeverk som TOGAF, Zachman, RIS, RUP og BPMN-modellering.

Våre arkitekter virker fra forretningsområdet ned til detaljerte tekniske problemområder, og er således gode brobyggere mellom forretningen og teknologien. Vi søker å finne de beste løsningene uavhengig av hvilken teknologi som skal benyttes. Teknologi og løsningmodell velges ut fra problemstillingen, kundens kompetansetilgang og strategiske behov.

Kunder:  Lånekassen, Arbeidstilsynet,  NTNU, Kystverket, Statoil, Fara, STFK, Helse Midt-Norge