Fra strategi til leveranse

Fundator er konsulentselskapet som hjelper deg å gå hele veien fra strategi til leveranse. Vi leverer kompetanse innenfor tjenesteområdene rådgivning, prosjektledelse, arkitektur og systemutvikling.

 

Rådgivning

I en tøff hverdag med nødvendigheten av kjappe, men gode beslutninger, er behovet for eksterne råd sterkt voksende.

Fundator bidrar med råd og metoder som forankrer endringsprosesser, organiserer endringsarbeidet, etablerer økonomiske rammer, utfører økonomiske analyser, utfører prosessanalyser, definerer målbildet og mye mer.

Vi definerer de riktige tiltakene slik at strategi kan omsettes til vekst og varig endring.

Prosjektledelse

Endring – spesielt innenfor IT – medfører ofte usikkerhet og risiko. For å kontrollere disse faktorene organiseres endringsarbeidet i prosjekter. Gjennom prosjektorganisering styrer prosjektlederen risikoen slik at den til enhver tid holdes på et forsvarlig nivå.

Fundator har kompetanse både på tradisjonell prosjektgjennomføring og agile metoder, men også på kombinasjoner av begge metodene.

Vi tilpasser valg av metode til kundens organisasjon og prosjektets sammensetning.

Arkitektur

Arkitektur er bindeleddet mellom forretningens behov og IT-løsningene som skal dekke behovene.

Fundator har kompetansen som trengs når de riktige valgene skal gjøres.

Vi bidrar med å kartlegge eksisterende systemlandskap, definere nye og avdekke gapene mellom eksiserende og ny arkitektur samtidig som  behovene blir analysert og ivaretatt. Våre arkitekter har erfaring fra å samarbeide tett med kundens forretning.

Systemutvikling

Å lage nye datasystemer krever metodisk og målrettet arbeid basert på god kjennskap til både veletablerte, men også nye metoder innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Fundator har systemutviklere som arbeider effektivt bak kulissene og som sikrer at prosjektene blir en suksess.

Vi har ekspertutviklere med lang erfaring og faglig tyngde, som bidrar med stabilitet og trygghet i en utfordrende og uoversiktlig hverdag med vanskelige problemstillinger. Med oss på laget står kundens utviklingsteam trygt, løpet ut. Vi leverer kvalitet, raskere og smartere.