Prosjektledelse

Det som skiller oss fra andre selskaper er  at vi blir i oppdraget til jobben er gjort. Med god forankring i tradisjonelle og velprøvde prosjektmetoder godt ispedd det beste fra nyere metoder, følger vi prosjektet fra start til mål. Gjennom vår solide erfaring kombinert med videreutdanning innen prosjektledelse ved  NTNU, Sintef og  DnD  og sertifisering i metoder som Scrum, Evo, Prince2 og ITPP har vi det fundamentet som kreves for å lede små og store prosjekter godt tilpasset kundens egne ønsker og behov. 

Fundators prosjektledere har selv vært aktive systemutviklere og vet av egen erfaring hvor skoen trykker. Med åpen kommunikasjon og trygge relasjoner sikrer de at hele teamet leverer i henhold til kundens krav og forventninger.

Risiko er en funksjon av konsekvens og sannsynlighet – våre prosjektledere avdekker risikoer og eliminerer disse så tidlig som mulig gjennom kontinuerlig risikoanalyse og  tilhørende tiltak. Gjennom aktiv ”post mortem” og retrospektiv analyse ivaretas erfaringer til gjenbruk i senere prosjekter.

Våre konsulenter har erfaring både fra kommersiell prosjektledelse, anbud, kontraktarbeid og teknisk prosjektledelse.

Kunder:  Fara, Arbeidstilsynet, Kystverket, NTNU, Statoil og Telenor