Rådgivning

Det som skiller oss fra tradisjonelle selskaper er at vår interesse for kunden ofte har startet før behovet for assistanse oppstår. Gjennom deltagelse i ulike fora som Den Norske Dataforening, NNUG, javaBin og NDC blir vi kjent med kunder og kundenes forretningsområder slik at vi allerede i første møte aktivt kan delta i samtaler rundt konkrete problemstillinger.

Fundator bidrar med råd og metoder som forankrer endringsprosesser, organiserer endringsarbeidet, etablerer økonomiske rammer, utfører økonomiske analyser, utfører prosessanalyser, definerer målbildet og mye mer. Vi definerer de riktige tiltakene slik at strategi kan omsettes til vekst og varig endring.

Vi kan for eksempel levere virksomhetsanalyse eller behovsanalyse i oppstarten av et prosjekt, og på bakgrunn av dette, legge opp løpet videre helt fram til drift og forvaltning. Slik sikrer vi lønnsom, rask og smart gjennomføring i alle ledd.

Våre konsulenter har lang og bred rådgivererfaring. Når vi hentes inn som rådgivere er det ikke bare fordi vi har de teoretiske kunnskapene om rådgiving, men også fordi vi har lang erfaring fra systemutvikling og systemintegrasjon. Vi vet hvordan systemene fungerer i praksis. I tillegg har vi solid kunnskap om IT-ledelse og IT-strategi.

Vi bistår med erfaring fra en lang rekke kvalitetsikingsystemer, anbudsprosesser, prosjektsikring, prosjektstrategier og analysearbeid.

Vi tilbyr også ”coaching” til arkitekter, prosjektledere og til andre typer lederroller. Ofte vil det være gunstig å kombinere rådgiving med leveranser på andre områder. Når vi jobber sammen i lys av det totale bildet, blir nytteverdien større.