Fundator lanserer ny webside

Velkommen til vår nye webside! Denne vinteren har vi gjort noe annerledes. En liten arbeidsgruppe i Fundator satte av tid til å se på vår digitale kommunikasjon og hvordan vi kunne gjøre dette bedre.

Først så vi på det strategiske aspektet, og med utgangspunkt i dette definerte og prioriterte vi målgrupper og kanaler. Vi dannet oss deretter et konkret målbilde og la en plan for å komme dit.

Resultatet er en reformert webside, samt tilstedeværelse på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi håper du vil følge oss videre!