Kort om Fundator

Fundator AS ble stiftet i 2003 av 17 kollegaer fra konsulentmiljøet i EDB Business Partner ASA . I dag har vi 22 ansatte og et partnerprogram som gjør at vi sysselsetter 35 konsulenter i oppdrag innenfor offentlig og privat sektor.

Fundators visjon er at vi skal være den mest attraktive leverandøren av IT-tjenester i det norske markedet. Vi skal levere tjenester raskere og smartere til våre kunder. Derfor jobber vi etter følgende grunnprinsipper.

Kompetanse - vårt fundament

Veien til din suksess bygges med kompetanse og ferdighet.

Vi i Fundator løfter fram det beste både i mennesker og teknologi fordi vi vet at med vår kunnskap, kreativitet og erfaring tilbyr vi den kompetansen du trenger for å nå dine mål.

Verdi – smartere – raskere

Din verdi skapes gjennom solide og varige endringer.

Vi i Fundator skiller oss ut ved å involvere oss i din unike kultur for å lære hvordan akkurat din løsning må bygges for å fylle dine behov og utløse størst gevinst. Vi holder det vi lover og leverer robuste og treffsikre resultat.

Kundens suksess – vår drivkraft

Dine mål nås med riktig forståelse for dine behov.

Vi i Fundator oppfyller dine forventninger om resultat og leveranse fordi vi vet at i et samfunn hvor produkter og tjenester smelter sammen, er det vår forståelse for dine behov som gjør det mulig for deg å oppnå ønsket suksess.