Arbeidstilsynet

Kundens utfordring:

Direktoratet for Arbeidstilsynet slet med gamle fagsystemer basert på utdaterte plattformer. Arbeidsprosessene bar preg av manglende systemstøtte som gjorde det vanskelig å gjennomføre vedlikehold og utbygging.

Verdi – smartere – raskere: Hvordan løste Fundator oppdraget – hva tilførte vi?

  • Vi gjorde en analyse av eksisterende arbeidsprosesser og la om systemene slik at vi kunne automatisere arbeidsoppgaver og ha gode støttesystemer for sentrale forretningsprosesser.
  • Vi forbedret og utviklet integrasjonsløsninger mot generell IT-arkitektur.

Dette oppnådde kunden:

  • Kvalitativt bedre gjennomførte tilsyn
  • Økt produktivitet