EMGS

Kundens utfordring:

 • Å utvikle avansert funksjonalitet inn i neste generasjons motor for generering av syntetiske CSEM-data basert på eksisterende kodebase.
 • Å frigjøre tid og ressurser brukt på vedlikehold av programvare, for dermed øke kapasiteten til utvikling av løsninger i verdensklasse.
 • Å kombinere nyere utviklingsteknikker innenfor eksisterende utviklingsplattform.

Verdi – smartere – raskere: Hvordan løste Fundator oppdraget — Hva tilførte vi?

 • Etablering av produktkø med bidrag fra alle primære interessenter.
 •  Etablering av kvalitetskriterier for programvaren, deriblant kodemetrikker, mål om testdekning og ytelsesmål.
 • Etablering av nødvendige støttefunksjoner som kodereview og automatiserte testfunksjoner for å redusere prosjektets risiko.
 • Gjennomføring; applikasjonsdesign, utvikling, test, dokumentasjon.
 • Kompetanse om applikasjonsarktitektur og moderne utviklingsprinsipper oversatt til Fortran og kundens tekniske domene. Formidling og integrasjon av sw-utviklingsmetoder i forskningsmiljø.
”Our first experience with hiring a consultant from Fundator has been nothing short of positive. Professional, humble and taking initiative to make progress in a difficult refactoring project. The consultant has shown good skills in communicating and collaborating with developers, researchers and managers in a professional manner”

Arnstein Ressem,
Software Architect, EMGS

Dette oppnådde kunden:

 • Smidig prosjektgjennomføring med fokus på verdi og risikohåndtering.
 • Enkel kostnadskontroll i prosjekt
 • Økt kvalitet i utviklingsprosess:
 • Endringer kan utføres med større trygghet og mindre grad av manuell testing.
 • Kvalitetssikring av endringer gjennom formelle kodereview og dekkende testportefølje samt
 • Kvalitetsmetrikker for måling og rapportering.
 • Økt modularitet i kodebase. Enklere gjenbruk.
 • Økt testdekning og mer automatisering.
 • Forskningsressurser bruker mer tid på forskning og mindre tid på vedlikehold av programvare.

Referanse:
Trude Støren (elna@emgs.com), gruppeleder Research
Arnstein Ressem (aressem@emgs.com), Softwarearktitekt