Fara

Godt og langt samarbeid

Samarbeidet mellom FARA og Fundator er like gammelt som førstnevnte. Et solid forhold preget av forståelse, kompetanse og gjensidig respekt.

– Gjennom disse årene har Fundator opparbeidet seg forståelse og kompetanse på våre løsninger, samt at samarbeidet har vært tuftet på tillit og likeverd. Det forteller Ørjan Kirkefjord i Fara.

Forbedrer arbeidsprosesser og bidrar til læring

– Konsulentene vi har brukt fra Fundator har en riktig "oppdragelse" som gjør at de glir lett inn i miljøet. Konsulentene bidrar til å forbedre arbeidsprosesser, og har ekspertise som vi lærer av. Det Fundator også scorer på, er at selskapet følger opp med halvårsmøter uavhengig om vi har konsulenter inne eller ikke. Dette gjør at vi holder hverandre oppdaterte.

FARA ASA er et Nordisk børsnotert IT-selskap og en ledende leverandør av innovativ teknologi og kommunikasjonsløsninger for den nordiske kollektivsektoren. FARA har en ledende posisjon i Norden, og leverer løsninger for elektronisk billettering og passasjerinformasjon, infotainment, samt trafikk- og flåtestyringssystemer. FARAs hovedkontor er i Trondheim, og med kontorer i Høvik, Danmark, Polen og Finland er selskapets 80 medarbeidere tilstede på flere markeder.

Fyller flere behov

Det er 2 årsaker til at man velger å bruke konsulenter. Enten er det behov for
kompetanse eller økt arbeidskraft. FARA hadde behov for begge deler. De har benyttet ulike typer konsulenter fra Fundator, både innen prosjektledelse og utvikling. I alle tilfellene er konsulenten blitt satt inn i eksisterende team, fått mandat og ellers vært med i prosessene som om de har vært ansatt.

Effektivt samarbeid

– Per i dag har vi innleid en prosjektleder til utviklingen av et prosjekt i Helsinki. Prosjektlederen fungerer som et anker for fremdrift og resultatkontroll. Vi
har også konsulenter inne på en sentral del av vår roadmap som er
rettet mot salgskanaler. Konsulentene har bidratt positivt både med tanke på egen
kompetanse på området, samt at samarbeidet har vært svært effektivt i
relasjon til at de kjenner være løsninger fra tidligere.

Og, med et smil, legger han til: ”Utfordringen er å få dem ansatt”.