Kystverket

Loser kystverket gjennom et hav av data

28953 kilometer fastlandskyst. 239057 øyer og 81192 skjær. Og et hav av data. Joda, Kystverket har sitt å holde styr på. Og Fundator er med på laget.

Kystverket har ansvar for forvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akuttforurensning langs Norskekysten.

– Et viktig verktøy i dette arbeidet er det nasjonale meldingssystemet for skip – SafeSeaNet Norway. Alle skip som ankommer og forlater en norsk havn har plikt til å rapportere i SafeSeaNet Norway, forteller Jarle Hauge, som er sjefingeniør i Kystverket.

Ulike behov krever skreddersydde løsninger

Dataene som samles inn fra ca 10 000 månedlige anløp benyttes av mange aktører, blant annet av skipsnæringen, politi, tollvesen og havnene. Kystverket har ansvaret for å utvikle skreddersydde løsninger slik at de ulike aktørene kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldings-systemet uten å be om enkeltvis rapportering.

Forstår problemstillingene

Fundator ble valgt som samarbeidspartner av Kystverket etter en offentlig anbudsrunde.

– Fundator har en solid organisasjon i tillegg til at de har erfaring med meldingssystemer og andre strategisk viktige verktøy for Kystverket. Vi forholder oss til et team hos Fundator, men kommunikasjonen går gjerne mot Terje Hellesvik, som koordinerer utvikling og forvaltning av Kystverkets systemportefølje. Konsulentene i Fundator er pliktoppfyllende, forstår problemstillingene, følger opp delprosjektene og leverer i tide.

Fornøyde brukere

Utviklingen av SafeSeaNet Norway må hele tiden tilpasses nye og endrede lover og forskrifter, men systemet er i dag operativt og resultatet er blitt meget bra, sier Hauge. – Systemet er godt likt av skipsnæringen, og samarbeidende partnere som Tollvesenet og politiet er meget fornøyd med resultatene så langt.