Vår fagkompetanse

Fundator er stolt over å ha sterkt engasjerte medarbeidere som holder et høyt faglig nivå. Våre konsulenter utvikler seg kontinuerlig slik at du kan få den kompetansen du har behov for – når du har behov for den.

For å sikre at vi har den kompetansen du trenger, har Fundator et unikt faglig opplegg som gjennom en kombinasjon av målrettet prosjektdeltagelse, faste videreutviklingsaktiviteter og individuelle faglige initiativ, sikrer en kontinuerlig kompetanseheving av våre konsulenter.

Den viktigste lærdommen får man gjennom aktivt arbeid. Våre konsulenter gis fortløpende oppgaver som er utfordrende, lærerike og tilpasset individuell kapasitet. Dette sikrer både at du som kunde møter topp motiverte konsulenter og at konsulentenes kompetanse utvikles i takt med utfordringene.

Fundator har to årlige fagsamlinger. Disse strekker seg over to til tre dager og hele organisasjonen deltar. Nye og spennende områder adresseres, gjennomgås og evalueres. Det teoretiske opplegget kombineres ofte med reelle problemstillinger hentet fra erfaringer hos kundene. Gode løsninger  bringes tilbake til kundene som i ettertid kan nyte godt av resultatet.

Gjennom Fundators mentorordning sikres det at hver enkelt konsulent har en sparringspartner som utfordrer og bidrar til videre utvikling, både personlig og faglig.

I tillegg har vi fagstrategier, spissområder, erfaringsdatabaser, ettermiddagssamlinger, ti presentasjoner i året på fellesmøter, forum for trendovervåkning, post-mortem analyse av prosjekter og partnerprogram.